#خواندنی | [۹/۱۰۰] وظیفه‌شناسی! بورس گرفت. رفت آمریکا. بعد از مدت کمی شروع کرد به کارهای سیاسی مذهبی. خبر کارهایش به ایران می‌رسید. از ساواک پدر را خواستند و بهش گفتند «ما ترمی چهارصد دلار به پسرت پول نمی‌دهیم که برود علیه ما مبازه کند.» پدر گفت «مصطفی عاقل و رشیده. من نمی‌توانم در زندگیش دخالت کنم» بورسیه‌اش را قطع کردند. فکر می‌کردند دیگر نمی‌تواند درس بخواند، برمی‌گردد.-----عترتی - مسئول فرهنگی بسیج دبیرستان ماندگار البرزبسیج دبیرستان ماندگار البرز | @AlborzBasij#خاطرات_شهید_چمران #بسیج #شهید_چمران #چمران #شهید_دکتر_چمران #دکتر_چمران #۳۱_خرداد #البرز #مصطفی_چمران #دبیرستان_ماندگار_البرز #بسیج_دبیرستان_ماندگار_البرز #دفاع_مقدس #چریک #فیزیک