قالَ عزَّوَجلّ: ...و من عَرَفَني احَبَّني و مَن اَحَبَّني عَشَقَنی و مَن عَشقني عَشقتُه و من عشقتُهُ قتلتُه و مَن قَتَلتُه فَعلَیَّ دیَّتُه وَ من علَیَّ دیتُه فأنا دیَته...و امّا عِشق♥️.عشق در لحظه پدید می‌آید!دوست داشتن در امتداد زمان؛این اساسی‌ترین تفاوت،میان عشق و دوست داشتن است!عشق معیارها را درهم میریزد، دوست داشتن بر پایه معیارها بنا میشود! عشق ناگهان و ناخواسته شعله میکشد! دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد، عشق قانون نمیشناسد! دوست داشتن اوج احترام به مجموعه‌ای از قوانین عاطفی ست..عشق فوران میکند، چون آتشفشان و شره میکند چون آبشاری عظیم، دوست داشتن جاری می شود چون رودخانه‌ای بر بستری با شیب نرم! عشق ویران کردن خویش است، دوست داشتن ساختنی عظیم... نادر ابراهیمی/...#شهید#دفاع_مقدس #جنگ #مقاومت #پیروزی #عشق #پرواز #شهادت