.چه قصه و چه سرّیمیانِ نسل جنگ بود؟!رفاقت و برادری میانشان قشنگ‌تر بود ....#رفاقت_ناب#دفاع_مقدس