مائیم که از باده بی‌جام خوشیمهر صبح منوریم و هر شام خوشیمگویند سرانجام ندارید شمامائیم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم#مولانا #قم #کوه_خضر #دفاع_مقدس#کلاشینکف #russia #russian #iran #iran??