#سر_لشکر_پا_گریزان_است#وحید_شڪری#تکیه_شاهزاده_علی_اکبر_علیه_السلام•ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ••ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ•⚠جهــــت استفــــاده و دانلـــود ویــدیـــو‌ بـــه #ڪـانــال_تلـگـــرام مـراجعــــه ڪنیـــد: https://t.me/vahid_shokri118_fan[آدرس به‌صورت لینک در‌بیو موجود است]•ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ••ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ•_l♨↪ڪامنت #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج❤️ فراموش نشه↩♨l_l♨↪ڪامنت #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج❤️ فراموش نشه↩♨l_l♨↪ڪامنت #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج❤️ فراموش نشه↩♨l_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?#دوستانتون_رو_زیر_پست_تگ_ڪنید??‌‌#دوستانتون_رو_زیر_پست_تگ_ڪنید??#دوستانتون_رو_زیر_پست_تگ_ڪنید?ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ@vahid_shokri_118@vahid_shokri_118@vahid_shokri_118@vahid_shokri_118@vahid_shokri_118ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#وحید_شڪرے #جواد_مقدم #حمید_علیمے #محمود_ڪریمے #امیر_برومند #حسن_خلج #دفاع_مقدس#ڪربلا #بین_الحرمین #مشهد #امام_رضا #قم #حضرت_معصومه #دمشق #حضرت_زینب #امام_حسین #امیرالمومنین #امام_علے #حضرت_عباس #ام_البنین #حضرت_رباب #ڪعبه #دیوانگی_ما_به_ڪسی_ربط_ندارد•ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ•‌‌‌‏[ مرڪز حفظ و نشر آثار ڪربلایے وحیدشڪرے ]•ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ•