#شهید_نسیم_افغانی مظهر اتحاد و همدلی ملت های ایران و افغانستان#ایران #افغانستان #دفاع_مقدس #شهید