در هفته‌ای که به پاس شهادت اولین رئیس قوه قضاییه، هفته‌ی قوه قضاییه نامیده شده و رئیس جدید قوه هم با ادبیاتی دلگرم‌کننده نزدیک به ادبیات شهید بهشتی سخن می‌گوید، نحوه‌ی مواجهه‌ی دستگاه قضا با پرونده‌ی #جمعیت_امام_علی محکی برای سنجش استقلال قوه‌ی قضاییه است.