من چندبار این سخن را از ایشان شنیده‌ام ولی، هیچ‌بار مبنای حقوقی آن را بیان نکرده‌اند. این‌که صادر کننده متعهد است که ارز حاصل از صادرات را به کشور مطابق مقرراتی بازگرداند یک سخن است ولی، اینکه دولت مالک ارز سخن دیگری است. این بیان شگفتی است و عدم قطعیت را در بازار افزایش می‌دهد.