شیوع #کرونا در جهان دیدارهای دیپلماتیک را به گفتگوهای تلفنی و ویدئوکنفرانسی محدود کرده بود. امروز رییس‌جمهور #روحانی پس از 4 ماه از آخرین دیدارش با مقامی خارجی، 5 سفیر را برای تقدیم استوارنامه، ملاقات کرد.