ترافیکیچنینمیانه یمیدانمآرزوست?.......#شهادت#شهید#گمنام#شهید_گمنام#مادر_شهید#شهیدان#دفاع_مقدس#شهدا_زنده_اند#شهید_نشوی_میمیری#اللهم_الرزقنا_شهادت#اللهم_الرزقنا_شهادة_فی_سبیلڪ#سیدالشهدا#فکه#جزیره_مجنون#اروند#شلمچه#راهیان_نور