.?ما اومدیم بجنگیم... اگه اینجا ساخته نشیم دیگه جایی نیست بریم... . دائما با خودمون تمرین کنیم، هدفمون عوض نشه #سربازی_کردن_وسربازجمع_کردن_برای_مهدی_فاطمه.#غلامحسین_افشردی #حسن_باقری #شهید_حسن_باقری #موسسه_شهید_حسن_باقری #فرمانده #جنگ  #شهيد #دفاع_مقدس#محسن_رضايي#محمد_باقری#شهادت#فکه#عملیات#اطلاعات#آثار#گزارش_روزانه_جنگ#فتح_المبین#باید_به_خود_جرات_داد #معجزه_انقلاب #روز_نوشت #روایت_زندگی #گلف #پایگاه_منتظران_شهادت #نصر #قرارگاه_نصر #خبرنگار #شناسایی#یادمان_شهید_حسن_باقری