تصاویر کمتر دیده شده از بیمارستان رازی اهواز#ستایش_تا_ستایش#بیمارستان_رازی#دفاع_بیولوژیک#دفاع_مقدس#شهید_آوینی#خوزستان#پرستار#رهبری#کرونا#شهید#ایثار#مادر