دومین مرکز داده‌ی بزرگ اقماری شبکه‌ی ملی اطلاعات که توسط همراه اول در «تبریز» احداث شده است، یکشنبه وارد مدار خواهد شد. افزایش پایداری زیرساختهای مراکز داده و افزایش ظرفیت خدمات ابری حاصل این افتتاح است. کسب‌وکار دیجیتال برای جوانان آذری هم راحت‌تر خواهد شد. یاشاسین آذربایجان