گزارش #سرلشکر_باقری و دکتر محسن رضایی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام: سرلشکر باقری، پیرامون تحولات منطقه و شرایط کشور گزارشی را به استماع اعضای مجمع رساند دکتر #محسن_رضایی گزارشی از اقدامات مجمع در رابطه با تدوین سند الگوی اسلامی/ ایرانی پیشرفت ارائه کرد. http://bit.ly/3dBERGo