چند روز پیش دیدم در اینستاگرام این کلیپ خیلی پخش شده، کلی خاطرات زنده شد. ان شالله سری جدید در راه است... @Rudarru57 #رودررو #برجام