واکنش #وزارت_کشور دولت دوازدهم به بازداشت ۳ عضو #جمعيت_امام_علی (ع): مرجع رسیدگی به فعالیت سمن ها وزارت کشور و “شورای ملی توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد “ است و اگر تخلفی مطرح باشد، مراتب باید در این شورا بررسی شود.