معاون اول رئیس جمهوری در نشست با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی: برای مردم آتش گرفتن جنگل‌ها غیر قابل قبول است جان باختن جوان عزيزي که اخیرا بخاطر خاموش كردن آتش در جنگل‌هاي زاگرس جان خودش را از دست داد، همه ما را متاثر و داغدار کرد