رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت: مردم در این ایام با مشکلاتی روبرو هستند؛ قیمت کالا در نوسان است؛ خودرو، لوازم خانگی و ارز. شرایطی در اسفند و فروردین داشتیم که بسیار سخت بود این شرایط در اردیبهشت و خرداد بهتر شده است. مشکلاتی که امروز می‌بینیم مربوط به اسفند و فروردین است