حاج علی جان!آن لحظه ای که دل به تو دادم را یادم نمی رود و کمی که به خودم آمدم، اکثر روزمره ام، رنگ تو را گرفته است. اما در سنی هستم که ، تو در آن به سوی معبود پرکشیدی، من اکنون در چه وضعيتي هستم و تو در چه مقام و منزلتي...به حرمت لحظاتي که به يادت بودم و يا کسي را با تو و رشادت هايت آشنا کردم و به حرمت اين روز که روز شهادت توست، نيم نگاهي هم به من کن...????#شهدا_شرمنده_ایم#شهدا#سیرت_شهدا#سردار_هور#ایران#اینستاگرام#شهادت_همه_آرزومه#شهید_علی_هاشمی#مشکلات#سعادت #زادروز #ایران #جنگ #دفاع_مقدس #قرارگاه #شفیع #عشق