۱۶ ساعت #مقاومت مظلومانه در #پد_خندقاستان کوچکی که در #جنگ_هشت_ساله ایران و عراق به طور میانگین یک روز در میان یکی از فرزندانش را نثار دفاع از مرزهای #میهن کرد باید خیلی حرفها برای گفتن داشته باشد اما #مظلومیت_تاریخی مردم این استان بر تاریخ معاصر نیز سایه افکنده و به گواه بازماندگانی که از شلیک نخستین گلوله تا پایان جنگ را دیده و لمس کرده اند در اسناد جنگی ،کمتر از فرزندان این استان نام برده شده است.. #پد خندق، نماد مظلومیت #کهگیلویه_و_بویراحمدجنگ که شروع شد مردم کهگیلویه وبویراحمد به پشتوانه دلاوری‌هایشان راهی غرب و جنوب غرب شدند و عملیات و فتحی نیست که رد پای رشادت‌ها و ایثارشان در آن نباشد.آدم‌های کم سن و مسنی که می‌رفتند و وسط حادثه‌ای بزرگ قرار می‌گرفتند و آنچنان که خودشان می‌گویند فقط می‌دانستند نباید اجازه پیشروی به دشمن بدهند و به واسطه زندگی سخت در زاگرس و مشکلات و محرومیت‌هایی که کشیده بودند به خوبی می‌دانستند چگونه بجنگند.بیشترشان نه درس جنگ و #نظامی_گری خوانده بودند و نه جنگ جز برنامه‌هایشان بود. اما دشمن سر زده که به در خانه آدم می‌آید حق انتخاب را هم می‌گیرد! با این حال فرزندان #زاگرس کاری به حساب و کتاب و معادلات بیرون نداشتند.می‌دانستند جنگ است و با کسی تعارف ندارد و هیچ چیز هم این دشمن را مثل غیرت روی خاک وطن نمی‌ترساند. که البته بعدها همان حساب و کتاب‌هایی که نادیده اش گرفتند، باعث شد از آن همه مجاهدت، سهم و نماد این استان تنها یک #پد_خندق باشد. خندقی که اوج مظلومیت فرزندان این خاک است.. حماسه‌ای که درآن ۱۲۴ دلاور مرد #کهگیلویه_و_بویراحمد #شهید و ۸۷ نفر #مجروح و اسیر شدند#پد_خندق #کهگیلویه_بویراحمد #سپاه_فتح #زاگرس#دفاع_مقدس #هشت_سال_دفاع_مقدس #شهید #مجروح #جانباز #اسیر #رزمندگان#ایثارگران #شجاعت