شب کوک بزودی در فضای مجازی برای ارسال آثار خود در روزهای آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد #شبکوک #مسابقه #استعداد_یابی@barbodbabaee @hadidamirchi @majid.damirchi @mehdiyaghmaei @tva.tv @tva_play@anooshtaghavi @mehdizanganeh@afshinsiyahpoosh_official