دولت همواره بر همکاری و تعامل با دیگر قوا و از جمله مجلس اهتمام داشته اما انتخاب روسای کمیسیون‌ها، هیات رئیسه و رئیس مجلس را مسئله داخلی قوه مقننه می‌داند و بر اساس اصل تفکیک قوا در این زمینه به هیچ عنوان دخالتی ندارد.در چارچوب قانون اساسی،‌ مصالح کشور و هم‌افزایی قائل به همکاری و تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مردم و شتاب‌بخشی به توسعه کشور هستیم و ادعاهای بی‌اساس و غیرواقعی در خصوص ایفای نقش دولت در معادلات داخلی قوه مقننه را جفا به هر دو قوه می‌دانیم. دولت به تصمیم نمایندگان در انتخاب روسای کمیسیون‌ها، هیات رئیسه و رئیس مجلس احترام می‌گذارد، حاصل انتخاب نمایندگان محترم هر چه باشد، مثل گذشته در چارچوب قانون با حسن نیت با نهاد قانونگذاری برای حل مسائل کشور و تمشیت امور همکاری خواهیم کرد.