قهرمانان گمنام کرونا...مبارزه با کرونا قهرمانان پرشماری دارد. پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای خانواده بزرگ بهداشت و درمان سربازان خط مقدم‌اند اما این مبارزه قهرمانان دیگری هم دارد که نباید تشکر و قدردانی از آنها را فراموش کنیم؛‌ کارگران و کشاورزان عزیزی که سنگر تولید را رها نکردند تا معیشت و امنیت غذایی مردم در این روزهای سرنوشت‌ساز لطمه نبیند، پاکبانان زحمتکش شهرداری که نظافت عمومی شهرها را حفظ کردند، خبازان عزیزی که به رغم مخاطرات، شغل پربرکت خود را با دلسوزی انجام دادند تا سفره ایرانیان خالی از نان نشود،‌ کارکنان و رانندگان سیستم حمل‌ونقل عمومی دولتی و بخش خصوصی،‌ فروشندگان و کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای،‌ سوپرمارکت‌ها،‌ میوه‌فروشی‌ها،‌ قصابی‌ها و سایر واحدهای صنفی که فعالیت‌شان برای تامین مایحتاج زندگی مردم ضرورت داشت، کارکنان شبکه بانکی کشور، کارکنان صنعت آب و برق و گاز و سایر خدمات عمومی، کارکنان و رانندگان سیستم توزیع مایحتاج عمومی و ... . فهرست قهرمانان گمنام مبارزه با کرونا بیش از اینها قابل ادامه دادن است. دست تک تک‌شان را به گرمی می‌فشارم و به آنها می‌گویم: ملت و دولت ایران قدردان خدمات و فداکاری‌های شما هستند.