شیعتنا الرحماء بینهم، الذین اذا خلوا ذکروا الله. حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده‌اند: شیعیان ما با یکدیگر مهربانند و چون تنها باشند خدا را یاد کنند. سالروز شهادت ایشان را به عاشقان و پیروان‌شان تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم همه به تاسی از این کلام گهربار آن حضرت، همواره در راستای بسط مهربانی و نوع‌دوستی و همبستگی در جامعه گام برداریم۰