دیگه نمیشه به عقب برگشت . #غلام_كويتى_پور #پريچهر #روز_دختر