امروز از تندیس “جهان پهلوان #سیامند_رحمان” عزیزم در راستای مطالبات به حق مردم و اطاعت امر این مطالبه در خیابان سئول، کمیته‌ی ملی المپیک و پارالمپیک رونمایی شد.