بعد از غیبت قالیباف و منصوری در جلسه رای گیری اعتبارنامه #تاجگردون در شعبه ۱۲، امروز تالارپشتی هم در جلسه رای گیری کمیسیون تحقیق غایب بوده و باز هم تاجگردون رای آورد. کاش غیبتهای آقایان، شگردی برای فرار از رای منفی به تاجگردون نباشد و آقایان شفاف نظرشان را در این باره بگویند.