‌?دلم بهانه ی تو را دارد تو میدانی بهانه چیست؟!بهانه همان است که شب هاخواب از چشم خیس من می دزدد...بهانه همان است که روزهامیان انبوهی از آدم هاچشمانم را پی تو می‌گرداند...بهانه همان صبریست که به لبانم سکوت میدهد...تا گلایه ای نکنم از نبودنت....#صبوری_دل_مادران_چشم_انتظار_صلوات.#دفاع_مقدس#هشت_سال_جنگ_تحمیلی#شهدای_دفاع_مقدس#رزمندگان_دفاع_مقدس#مادران_چشم_انتظار#مادران_چشم_به_راه