آقا جان ما نگران محرم مونیم..........در تعجیل فرج امام زمان صلوات#پست_ویژه داریم بزودی خیلی حرف توشِ خیلی .........یعنی اون موقعی که خوندم تو دلم قضاوت کردم شاید بیشتر یک ساعت گریه کردم....#التماس_دعا فراوان دارم......اول بقیه بعدم من حقیر .#شهید_حمید_سیاهکالی_مرادی#شهدا_شرمنده_ایم#رفیق_شهیدم#شهید_مصطفی_صدرزاده#شهید_صدرزاده#من_جا_مانده_ام#قاسم_سلیمانی#دفاع_مقدس#مدافع_حرم#مدافع_وطن#شهید_امید_اکبری#شهید_محسن_حججی#شهید_حمید_اسد_االهی#شهید_حسین_همدانی#شهدا#مدافعان_حرم#مدافعان_حریم