به #جمعيت_امام_علی(ع) اتهامات زیادی نسبت داده شده.اما بزرگترین "جرم" شان آنست که مستقل هستند و وابستگی به نهادهای قدرت ندارند.نظام کلا هیچ مجموعه مستقلی را برنمی تابد؛ ولو کار آن ارائه خدمات عام المنفعه باشد.یکسال پیش حساب #دهکده_امید را بستند بدون انکه یک کلام علت آنرا بگویند.