سرخط اخبار هفتگی معاونت زنان و خانوادهسه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹؛ آنچه می شنوید مهم ترین خبرهای هفته اخیر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است. #معاونت_ریاست_جمهوری_در_امور_زنان_و_خانواده #اخبار #زنان#معصومه_ابتکار