تصویب سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده بوشهر✅ سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده بوشهر به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر و مدیران آن استان به تصویب رسید. ✳️ معصومه ابتکار با اشاره به اهداف و نتایج این اقدام دولت دوازدهم تاکید کرد: این سند گامی مهم و یک برنامه راهبردی و کاربردی برای استان بوشهر است.متن کامل خبر در وب سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده #معصومه_ابتکار