تمدید رای دهی دور پنجم انتخاب زنان کارآفرین برترتمدید رای دهی دور پنجم انتخاب زنان کارآفرین برتربه گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، زمان رای دهی مردم و جوامع محلی به زنان کارآفرین برتر ایران در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، از اول تیر به مدت ۱۰ روز تمدید می شود و اسامی برگزیدگان ۱۱ تیر اعلام خواهد شد. ? برای رأی دهی در دور پنجم انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر ایران می توانید به صفحه اصلی سایت معاونت مراجعه کرده و بر روی بنر سامانه انتخاب زنان کارآفرین برتر ایران کلیک کنید یا از طریق آدرس: www.women.gov.ir/vote وارد این سامانه شوید.#معصومه_ابتکار#زنان_نسل_تحریم