بیانات دریادار حبیب‌الله سیاری درباره ضرورت پرهیز نظامیان از ورود به سیاست و اقتصاد و نیز مظلومیت ارتش در تبلیغات کشوری، بسیار حکیمانه و هوشیارانه بود. امیدوارم مسئولان مربوط توجه لازم را به توصیه‌های ایشان داشته باشند.