Verified.?برای سلامتی خود، خانواده و دوستانم، برای سلامتی هموطنانم و برای پیشگیری از افزایش آمار خانمان‌سوز غرق شدگی در کشور عزیزم: .▪️در مکان‌های ممنوعه و سالم‌سازی نشده مثل سدها، آبگیرها، کانال‌های آب‌رسانی و رودخانه‌ها شنا نمی‌کنم. .▪️در هنگام شنا و استفاده از قایق‌های تفریحی از جلیقه نجات استفاده می‌کنم. .▪️در مکان‌هایی که ناجی غریق حضور ندارد، شنا نمی‌کنم. .▪️در هنگام خستگی و پس از استفاده از داروهای خواب‌آور شنا نمی‌کنم. .✅و به پویش «غرق نشویم» می پیوندم!.@iranian_rcs @rcs_education @volunteers.ir