امروز شایعات زبادی در مورد استعفای آقای #دکتر_نمکی مطرح شده بود.شایعه استعفا را تکذیب می‌کنم. همین چند دقیقه پیش با دکتر نمکی صحبت کردم و صبح فردا نیز جلسه‌ای با ایشان در دفنرشان خواهم داشت.