شهيدان بخارايي،صادق اماني، صفارهرندي ونیک نژادوهمه شهداي #حزب_موتلفه_اسلامي كه امروز ياد آنهاراگرامي مي‌داريم، پيشتازان جهاد وايثار و شهادت هستند که برای استقلال و آزادی #ایران جان خود را فدای اسلام کردند. نام ویادشان گرامی وراهشان پر روهروباد #طلایه_داران_آفتاب #الف_با