#شارمین_میمندی_نژاد در حال نفوذ به ذهن و قلب کودکانی که دستی به محبت بر سر و صورتشان کشیده نشده بود. #جمعیت_امام_علی