مردم ستمدیده آمریکا با قیام خود علیه نظام فاسد سرمایه‌داری، غرب‌زده‌های جهان را هم به روز سیاه نشانده‌اند غربگرایان مفلوک کشور ما هم که چهل سال است تنها هنرشان کُند کردن حرکت انقلاب است، افسرده و مضطرب آرزو می‌کنند پلیس آمریکا بتواند این قیام مردمی را سرکوب کند #BlackLivesMatter