در رای گیری نهایی از اعضای کمیسیون تحقیق اعتبارنامه #تاجگردون، اعتبارنامه وی تایید شد و حالا نمایندگان باید در صحن علنی در این باره تصمیم گیری کنند. اما همچنان برخی افرادی که با حضور در لیست اصولگرایان وارد مجلس شدند حاضر به شفافیت رای خود نیستند. مثل همین آقای اکبری تالارپشتی.