از ۹۲ تا ۹۴ بوقچی‌های دولت روحانی یکصدا گفتند بین دلواپسان و تندروهای داخلی و نتانیاهو و بن‌سلمان و تندروهای آمریکا اتحادی علیه مذاکرات صلح شکل گرفته. استراتژی تیم پروپاگاندای روحانی یکی کردن دلواپسان داخلی با دشمنان خارجی بود تا دلواپسان مرعوب شوند و میان مردم منفور.