به نام پروردگار يكتا ؛.وبه نام انسانيت .... فارغ از هر رنگ ، نژاد ، مذهب ، عقيده ، زبان ، جنسيت و .......و به نام صلح .... ?.باور كنيد شايد ويدئوى صفحه دوم رو بيش از صد بار ديدم ولى نتونستم شرحى براش بنويسم???.تنتون از بلا دور ، دلتون به اميد پر نور ??.ياحق?