هم نظری هم خبری هم قمران را قمریهم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکریمولانا#عشق #مولانا #غزل #مولانا#بهاره_رهنما_بانوی_مهربانی #زندگی #خود_خودت_باش#گروه_اینستا_هشتگ