این روزها با ساختن این مستند بیشتر پی بردم کهخانه دار بودن مهمترین،سخت ترین،شیرینترین و حساسترین شغل دنیاست...دستبوس همه مادران ایرانی ام و خوشحالم که با حمایت بزرگان صنایع غذایی کشور برنامه ای در بزرگداشت مقام مادران ایرانی میسازم...#یا_علی_مددپی نوشت:عکس از قسمت دوم برنامه “آفرود مره ها” و با “مامان سی سی” نازنین و مهربان است...عکس از :نگین نصرتی#kouroshfoodindustry#vitamind#فامیلا #اینستا_هشتگ#آفرود_مزه_ها #لبخند_مادر_لبخند_جامعه#بهاره_رهنما_بانوی_مهربانی#گروه_اینستا_هشتگ#بهاره_رهنما_بازیگرعشق#افزایش_فالوور_بااینستاهشتگ