۸)و اگر جریان #میانه‌روی به اندازه ای تقویت نشود تا مسیر سومی را پیش روی آنان قرار بدهد،اصلاح طلبی بعنوان یک جریان اجتماعی دو شقه شده و تاثیرات اجتماعی وسیاسی خود را از دست خواهد داد همانگونه که غیبتش در انتخابات محسوس بود و حتی درصورت تایید ردصلاحیت شده ها هم نمیتوانست موفق شود