با توجه به شایعات مطروحه در رابطه با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰،به اطلاع می رساند: برنامه یا بنایی برای کاندیداتوری ندارم.طرح اینگونه احتمالات اثر مثبتی بر شرایط امروز جامعه که سخت درگیر مشکلاتی نظیر بیماری کرونا، مسائل اقتصادی،اجتماعی و تحریمهای ظالمانه است،ندارد