نگرانی وزیر بهداشت درباره پیک جدید کرونا: اگر خیز جدید بیماری رخ دهد، مهار آن برای ما و همکارانم سخت و نفس‌گیر خواهد بود کسانی که برای خوشگذرانی به سفر می‌روند، مدت طولانی گرفتار بیماری خواهند بود؛ از مردم می‌خواهیم به سفر نروند