پندار ما این است که شهدا رفته اند و ما مانده ایم امّا حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است... #شهدایی #شهدا#شهید_آوینی #آوینی#شهید_سید_مرتضی_آوینی #سید_مرتضی_آوینی #شهادت #دفاع_مقدس #جنگ #مستند #فیلمبرداری #شهید_ابراهیم_هادی #شهید_حججی