واکنش معصومه ابتکار به اتهامات علیه مولاوردی: انتقام سال ۹۲ و ۹۶ را از افرادی مثل مولاوردی و اعضای دولت می‌گیرندمعاون رییس جمهور گفت: بارها و بارها مولاوردی مورد تهمت قرار گرفته و بر علیه او داستان سازی هایی صورت گرفته است و گاه از شدت نداشتن موضوع با دروغ و تهمت های غیرقابل باور پرونده سازی کردند. «معصومه ابتکار»، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، در خصوص"هجمه های طیف خاص به معاون سابق رییس جمهور در امور زنان و خانواده و دستیار حقوق شهروندی، گفت: اختلاف نظر و رقابت بین جریانات فکری و سیاسی در جامعه تا زمانی طبیعی است که از یک قوائدی پیروی کند، چه این قواعد براساس اخلاق و دین باشد و چه قانون و مقررات، مهم‌ این است که در اختلاف نظرها باید یک انضباط اجتماعی باشد.معاون رییس جمهور ادامه داد: اتهام زنی، بهتان و جوسازی در صدد تخریب و با هدف از میدان به در کردن رقیب، جامعه را بی ثبات می کند. بهتان از گناهان کبیره است و از جنبه دینی در مورد آن بسیار نهی شده و بارها مورد نهی بزرگان دینی و مقام معظم رهبری واقع شده است. اینکه بخواهیم با تهمت، بهتان، جوسازی و شانتاژ همدیگر را تخریب و برای هم پرونده بسازیم و بنای ما حذف دیگری باشد، رفتاری انتقام جویانه است.ابتکار مطرح کرد: تنوع و تکثر فکری در جامعه غیر قابل انکار است. مولاوردی فرد شناخته شده ای به جهت دیانت و اعتقادات است از جهت خانواده دار بودن و  پایبندی نیز همینطور. بارها و بارها مولاوردی مورد تهمت قرار گرفته و بر علیه او داستان سازی هایی صورت گرفته است و گاه از شدت نداشتن موضوع با دروغ و تهمت های عیرقابل باور پرونده سازی کردند. البته که در این اتهامات سخیف و جوسازی ها با شکایت وی به دادگاه، برخی از تهمت زنندگان محکوم هم شدند.این عضو کابینه دولت گفت: متاسفانه مدتهاست که بد اخلاقی در جامعه رواج پیدا کرده که هدف آنها تخریب افراد خاص است. جالب است که اینها با معاندین و افراد خارج از کشور هم صدا می شوند، هدف این ها مشخص و یکی است و می خواهند چهره انقلاب و چهره هایی که مردم به آنها امید دارند را تخریب کنند تا مورد اعتماد نباشند. هم صدایی جریان خاص در داخل با معاندین منجر شده که مردم بی اعتمادتر شوند. این جریان به جای روشنگری و دفاع و بیان از حقیقت، با دروغ و تهمت و فیک نیوز باعث شده نه تنها به خودشان هیچ اعتمادی وجود نداشته باشد بلکه مردم به دیگران هم اعتماد نکنند... متن کامل در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده #معصومه_ابتکار