جام جم، اردشیر زاهدی را بعد از ۴۱ سال دوری، به ایران آورده. با چاپ عکس و مصاحبه‌اش در صفحه اول. چه اتفاق نمادین و زیبایی. زاهدی هر کارنامه‌ای که داشته، امروز برای دفاع از وطن شمشیر برداشته و کابوس وطن‌فروشانی مثل رضا پهلوی شده. چرا صداوسیما با او مصاحبه تصویری نمیکند؟